SON YAZILAR

Anadolu’da Kurulan 2.Beylikler

Anadolu_Beylikleri

Bu beylikler Kösedağ Savaşı sonrasında kurulmuştur. Karamanoğulları Karesioğulları Candaroğulları Dulkadiroğulları Germiyanoğulları Hamitoğulları Menteşeoğulları Ramazanoğulları Saruhanoğulları Tekeoğulları Eretnaoğulları   KARAMANOĞULLARI : Konya’da kurulmuştur. En güçlü Beyliktir. Türkçeyi resmi dil ilan etmişlerdir. Osmanlı Devletine karşı en çok direnen beyliktir. KARESİOĞULLARI : Çanakkale , Balıkesirde kurulmuştur. Denizcilikte ileridir. Osmanlıya katılan ilk beyliktir. Donanmaları Osmanlı’nın Rumeliye geçmelerinde etkili olmuştur. CANDAROĞULLARI : Kastamonu ve çevresinde ... Devamını Oku »

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

Bu beylikler Malazgirt Savaşından sonra kurulmuştur. Saltuklular Mengücekliler Danişmentliler Artuklular Çaka Beyliği SALTUKLULAR :  Ebul Kasım Saltuk Gazi tarafından kurulmuştur. Erzurum ve çevresinde. Ermeni ve Gürcülerle mücadele ederek Türklerin Anadolu’ya yerleştirmelerini kolaylaştırdılar. Sonra Türkiye Selçukluları altına girdiler. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir. MENGÜCEKLİLER :  Alparslanın komutanlarından biri olan Mengücek Bey tarafından kuruldu. Erzincan ve çevresinde. Divriği Ulu Camii önemlidir. DANİŞMENTLİLER ... Devamını Oku »

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti

A) Süleyman Şah Dönemi : Bizansla mücadele edilmiştir. Süleyman Şah Bizanstan toprak hak iddiasında bulunarak sefere çıkmış ve öldürülmüştür. Ölümünden sonra 6 senelik fetret devri yaşanmıştır. Mezarı Caber Kalesinde başında Türk askeri beklemektedir. (Suriyede) B) Kılıçarslan Dönemi : Anadolu’da merkezi otorite güçlenmiştir. Ama İznik elden çıkmış merkez Konya’ya aşınmıştır. Kılıç ARslan’ın ölümünden sonra yönetim bozulmuş ve siyasi üstünlük Danişmentlilere geçmiştir. ... Devamını Oku »

Büyük Selçuklu Devleti

Kurucuları Oğuzların ”kınık” boyundan gelir. Nesa ve Sarahs savaşlarını yaptılar. (Gaznelilerle) Sonrasında Nişabur’a gelen Tuğrul Bey adına hutbe okutup , para bastırdı. Başkent ”Rey” Tuğrul Bey Anadoluyu yurt edinme çabalarını başlattı. Bu amaçla ; Bizans , Gürcü  ve Ermeni kuvvetleriyle yapılan Pasinler Savaşını Selçuklular kazandı. Pasinler Savaşı = Büyük Selçuklu X Bizans Anadolu için yapılan ilk büyük savaş. Savaştan sonra ... Devamını Oku »

Scroll To Top